Förhandsbesked moms

By 15 februari, 2023RSS_SRF-konsult

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom i mål om förhandsbesked avseende när skattskyldighet för uttag av tjänster upphör vid successiv avyttring  i en byggnadsrörelse.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply