Anstånd

By 15 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Från och med den 13 februari 2023 gäller andra förutsättningar för anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt än vad som har gällt under perioden 8 februari 2022 till och med den 12 februari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply