Minskad krympflation

By 9 februari, 2023RSS_SRF-konsult

När Statistikmyndigheten (SCB) har SCB beräknat konsumentprisindex för att följa inflationstakten i Sverige var den sammanlagda krympflationen på förpackade livsmedel obetydlig under 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply