Extra ändringsbudget #2

By 9 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen lägger fram ytterligare ändringsbudget för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen genom att kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter från  och med den 1 mars 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply