Extra ändringsbudget

By 8 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen har godkänt den ändringsbudget som regeringen har lagt fram med anledning av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply