Socialförsäkringen försvagas

By 7 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i socialförsäkringen då de i någon mån är kopplade till prisbasbeloppet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply