Bristande åtgärder

By 7 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta visar att nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply