Skattereduktion för inventarieköp under 2021

By 2 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply