IT-kostnad för företag

By 2 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Företagens utgifter för it uppgick år 2021 till 215,7 miljarder kronor, av dessa stod utgifter för mjukvara för närmare hälften. Gällande it-tjänster 2021 minskade utgifterna  med 4,1 procent jämfört med 2020.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply