Obegränsat skattskyldig

By 12 januari, 2023RSS_SRF-konsult

Kammarrätten anser att ändrade förhållanden i samband med covid-19-pandemin är inte en sådan omständighet som påverkar bedömningen av om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply