Elstöd godkänt

By 11 januari, 2023RSS_SRF-konsult

Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande förutsättningar för stöd till näringsidkare och juridiska personer efter en justering i grundmodellen med ett ersättningstak.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply