Energiläget

By 28 december, 2022RSS_SRF-konsult

Energimyndigheten bedömer att det är ett ansträngt men stabilt läge för elförsörjningen i Sverige med fortsatt förhöjd risk för störningar in i år 2023.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply