El-koll

By 28 december, 2022RSS_SRF-konsult

Energimarknadsinspektionen (Ei) med samarbetsorganisationen NordREG rapporterar att svenska elkunder oftare jämför elavtal, har bättre koll på sina avtalsvillkor och är mer digitala än för fyra år sedan.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply