Belopp och procent

By 27 december, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket har samlat information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag som kommer att gälla under 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply