41 miljarder i sjuklön

By 28 december, 2022RSS_SRF-konsult

I stort sett alla arbetsgivare oavsett storlek fick stöd för höga sjuklönekostnader under pandemiåren. 41 miljarder utgick i ersättning, motsvarade 52 % av total sjuklönekostnad visar Försäkringskassans analys.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply