Minskat byggande

By 21 december, 2022RSS_SRF-konsult

Boverkets analys visar att utvecklingen med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan  resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply