Olovlig frånvaro

By 21 december, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsdomstolen (AD) har meddelat dom angående anställd som styrkt sjukfrånvaro i efterhand med läkarintyg efter 1,5 månads frånvaro. Initialt fanns en beviljad semestervecka.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply