Hot grund för avsked

By 21 december, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsdomstolen (AD) har funnit laga grund för avsked av person med drygt 30 års anställningstid efter uttalat allvarligt hot mot kollega under en av arbetsgivaren anordnad middag.