Register över verkliga huvudmän

By 14 december, 2022RSS_SRF-konsult

Bolagsverkets tjänst för åtkomst till register över verklig huvudman som idag är helt öppen för åtkomst är inte förenlig med EU-stadgan.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply