Upphörande av lag

By 14 december, 2022RSS_SRF-konsult

Den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, som tillkom under pandemin för att minska smittspridningen av covid-19 upphör vid årsskiftet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply