Betalkonto i fler banker

By 7 december, 2022RSS_SRF-konsult

Utländska banker med filialer i Sverige är från och med den 1 januari 2023 skyldiga att erbjuda konsumenter ett betalkonto med grundläggande funktioner.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply