Minska bedrägeririsk

By 7 december, 2022RSS_SRF-konsult

Lagändringarna som börjar gälla den 1 januari 2023 förtydligar kraven på stark kundautentisering vid fakturabetalningar online och omfattar fakturabetalningar som utgör en betaltjänst.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply