Etableringsjobb

By 5 december, 2022RSS_SRF-konsult

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har i dag enats om ett avtal avseende etableringsjobb vilket innebär att den anställde som omfattas erhåller en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply