DAC7

By 1 december, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagen har genom beslut implementerat ett EU-direktiv (DAC7) om administrativt samarbete i fråga om rapportering av inkomst via digitala plattformar. Reglerna börjar i huvudsak att gälla fr.o.m. 1 januari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply