Svårare för oseriösa företag

By 1 december, 2022RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen (AF) får genom regelförändringar som börjar gälla från och med den 1 december möjlighet att neka oseriösa arbetsgivare och anordnare stödinsatser.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply