Ökad hotbild

By 30 november, 2022RSS_SRF-konsult

Finansinspektionen ser att hoten mot den finansiella stabiliteten i närtid har ökat och risk för problem i den finansiella sektorn om den höga inflationen blir utdragen med räntor på högre nivåer.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply