Försämrat konjunkturläge

By 2 november, 2022RSS_SRF-konsult

Riksbankens storföretagsundersökning visar ett förmodat sämre konjunkturläge det närmaste halvåret pga energipriser, inflations- och ränteuppgången samt svag utveckling av växelkurs.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply