Fakturavillkor

By 1 november, 2022RSS_SRF-konsult

Större företag är från och med den 1 mars 2022 blir skyldiga att rapportera till Bolagsverket vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Uppgifterna blir sedan offentliga.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply