Sänkning av drivmedelsskatt

By 27 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Förslag från finansdepartementet kan medföra tillfälligt sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion samt på bensin och diesel motsvarande 1kr/liter vid pump från och med 1 januari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply