Konjunkturbarometern

By 27 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll i oktober med 6,2 enheter, från 90,8 till 84,6. Samtliga sektorer bidrog till nedgången, detaljhandel och tjänstesektor tappade mest.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply