Höjd ränta

By 25 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Den 1 november sker en höjning av den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25% till 2,5%. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply