Inkomstbasbelopp 2023

By 24 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Inkomstbasbeloppet höjs från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor 2023, Höjning är med 4,6 procent och speglar förändringen i genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply