Förhandsbesked om inkomstskatt

By 20 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om den s.k. utomståenderegeln när delägare och de utomstående ägarna inte haft samtidigt ägande.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply