Återkrav korttidsarbete

By 20 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolens dom om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före respektive under stödperioden har för bedömningen av berättigande till stöd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply