Namngivning vid underrättelse

By 14 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket anser att en lämplighetsbedömning ska avgöra om det är rättsligt möjligt att utelämna beslutsfattarens och föredragandens namn i en underrättelse om ett beslut enligt förvaltningslagen

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply