Risk för brott

By 12 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterar att andel personer som varit utsatt för brott legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat mellan åren 2020 och 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply