Sverige faller i jämlikhet

By 11 oktober, 2022RSS_SRF-konsult

Organisationerna Oxfam och Development Finance International rankar världens länder utifrån hur väl de är rustade att bekämpa ekonomisk ojämlikhet. År 2017 var Sverige i topp, 2022 är placeringen 20.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply