Prövningstillstånd

By 29 september, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply