Rätt till expertskatt

By 29 september, 2022RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply