Sveriges talman

By 26 september, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren svarar ja eller nej till förslaget med utrop.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply