Snabb löneökning

By 26 september, 2022RSS_SRF-konsult

Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt stigande konsumentpriser har dock gjort att reallönerna fallit med 4-6 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply