Tillämplig ettårsregel

By 20 september, 2022RSS_SRF-konsult

Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply