Höjd styrränta

By 20 september, 2022RSS_SRF-konsult

Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply