Rekordhög skuldsättning

By 19 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är rekordhögt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply