Små förändringar i utsläpp

By 19 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply