Statsminister

By 15 september, 2022RSS_SRF-konsult

Riksdagens talman Andreas Norlén inleder processen med att ta fram förslag till ny statsminister. Magdalena Andersson leder under tiden, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply