Distansarbete

By 13 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) har analyserat vilka som under perioden januari 2021 till maj 2022 arbetade hemifrån. Arbete hemifrån var vanligast bland statligt anställda kvinnor under corona-pandemin.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply