Fastighetstaxeringen öppnad

By 12 september, 2022RSS_SRF-konsult

Skatteverket har öppnat e-tjänsten för fastighetstaxeringen. Den 1 november 2022 är sista dagen att deklarera. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply