Produktionen i näringslivet ökar

By 7 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett ökat produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,2 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022 i säsongsrensade tal.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply