Färre sjukdagar

By 6 september, 2022RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en minskning med 14,2 procent i antal sjukdagar per anställd under kvartal 2 år 2022 jämfört med kvartal 2 år 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply